“La Fuerza del Destino” – történet, szereposztás

2011/08/28 at 01:48 Hozzászólás

Történetünk Sonora államban kezdődik, ahol a szélsőségek uralkodnak – itt találkozik a sivatag a tengerrel, Mexikó az Egyesült Államokkal, szegénység a gazdagsággal és a képmutatás a valódi érzelmekkel. Ide tér vissza sok-sok év után Alicia Villagómez (Leticia Calderón), akinek feltett szándéka, hogy pénzt szerezzen tizennégy éves fia, Iván (Adriano Zendejas) taníttatására. A fiú mindig is úgy tudta, hogy apja meghalt, Alicia most azonban bevallja neki, hogy édesapja nem más, mint Juan Jaime Mondragón (Juan Ferrara), a térség egyik legtehetősebb és legrettegettebb földesura, akinél annak idején anyja szolgált, akit a férfi teherbe ejtett, majd magára hagyott. Alicia most felkeresi Juan Jaimét, hogy támogatást kérjen tőle, ám a szívtelen férfi hallani sem akar a zabigyerekéről, ellenben Alicia újra felkelti az érdeklődését, annak ellenére, hogy nős és három gyereke van. Iván tehetetlen dühvel szemléli anyja szenvedését, és miután Juan Jaime rá is kezet emel, megfogadja, hogy egy nap bosszút áll gyűlölt édesapján.

Aliciával a sors különösen kegyetlen játékot űzött: nemcsak neki született szerelemgyereke egy nős férfitől, de ő maga is egy félrelépés eredményeképpen jött a világra, apja a tehetős Teodoro Curiel volt. Alicia megjelenik a Curiel-házban, hogy találkozzon édesapjával, ám Carlota (Delia Casanova), Teodoro özvegye közli vele, hogy férje sok-sok éve meghalt, mire Alicia bevallja neki, hogy ő Teodoro lánya. Carlotát nyugtalanítja a nő megjelenése, annál is inkább, mert Teodoro végrendeletében birtokai harmadát Aliciára hagyta, mely most a család kölcsöneinek fedezete. Carlota úgy dönt, hajlandó szemet hunyni férje hajdani hűtlensége felett, és befogadja Aliciát és fiát a házába, sőt Iván tanulmányait is hajlandó fizetni azzal a feltétellel, hogy a nő hallgat valódi származásáról.

Alicia és Iván tehát szolgálóként beköltöznek a Socorro-birtokra, ahol Carlotával él lánya, az ingerlékeny és zsarnoki természetű Lucrecia (Rosa María Bianchi), annak férje Gerardo Lomelí (Alejandro Tommasi) valamint két lányuk, Maripaz (Ilse Zamarripa) és Lucía (Marilyz). Lucreciának, aki rögeszmésen igyekszik fenntartani a makulátlan család képének látszatát, egyáltalán nem tetszik, hogy anyja pénzeli apja zabigyerekét és annak fattyát, így lépten-nyomon megalázza az új jövevényeket. Gerardo és Lucrecia házassága egy csődtömeg, az asszony folyamatosan férje szemére veti gyávaságát és élhetetlenségét, azzal példálózva, hogy Juan Jaime Mondragón (akihez titkon mindig is vonzódott) mennyivel sikeresebb ember nála. Gerardo rádöbben, hogy felesége sosem szerette, azonban Alicia érkezése a boldogság újabb reménysugarát villantja fel előtte, pláne hogy a nőnek sem közömbös a férfi.

Telnek az évek. Iván (David Zepeda) együtt nő föl édesanyja barátnőjének, Arceliának (Leticia Perdigón) a fiaival, Antolínnal (Marcelo Córdoba) és Camilóval (Gabriel Soto), akiket testvérként szeret, valamint Lucrecia lányaival. Iván remek tanuló, van érzéke a matematikához, és komoly tervekkel tekint a jövőbe. Életét azonban fenekestül felforgatja Maripaz (Laisha Wilkins) érkezése, aki tizennyolc éves korában visszatér a városkába az Egyesült Államokból, ahol tanulmányait folytatta. A  gyönyörű, ám szeszélyes és felelőtlen Maripaz elkezd kokettálni a tapasztalatlan Ivánnal, akit teljesen rabul ejt a lány szépsége, Maripaz pedig nem törődve a következményekkel, odaadja magát a szerelmes fiúnak. Mindezt féltékenyen szemléli Lucía (Renata Notni), Maripaz húga, aki mindig is azt remélte, Iván egyszer felismeri, hogy titokban szerelmes belé.

A dolgok azonban bonyolódni kezdenek, mikor Maripaz rájön, hogy terhes, és bár Iván felvállalná a kapcsolatukat, megdöbbenésére a lány közli vele, hogy esze ágában sincs kihordani egy cseléd gyerekét, és bár a fiú szereti, Maripaz látni sem akarja. Ám nem csak Iván éli át újra édesanyja kálváriáját, maga Alicia is újra régi hibájába esik: ismét viszonyba kezd ugyanis egy nős férfival, ezúttal Gerardóval, aki bár őszintén szereti a nőt, kapcsolatukat titokban tartja, és mikor Alicia felfedezi, hogy gyereket vár tőle, úgy dönt, inkább elveteti a magzatot, mintsem hogy bonyolítsa Gerardo életét. A vetélés azonban végzetesnek bizonyul, és Alicia Iván karjaiban meghal. A fiú Arceliától megtudja, hogy anyja várandós volt, biztos benne, hogy Juan Jaime áll a dolog mögött, és eltökéli, hogy bosszút áll rajta.

Nem jut azonban messzire. Lucrecia őrjöngve veszi tudomásul, hogy Maripaz teherbe esett egy cselédtől, és dühében megparancsolja pár munkásának, hogy verjék össze Ivánt. Csak Antolín és Camilo érkezése menti meg a fiút, ám Antolín a dulakodás hevében halálra sebzi az egyik támadót. Ivánt agyrázkódással kórházba viszik, ahol Antolín azt hazudja neki, hogy ő szúrta le a férfit, így menekülnie kell, ha nem akar börtönbe kerülni. Ivánnak anyja halála és Maripaz elutasítása után már nincs maradása a városban, így hallgat Antolínra és a sivatagon át, életveszélyes kalandok közepette átszökik az Egyesült Államokba, de megfogadja, hogy egy nap visszatér, hogy megkeresse a fiát és bosszút álljon édesanyja haláláért.

Iván kitartása és szorgalma az Egyesült Államokban felkelti egy gazdag üzletember, Anthony McGuire (Pedro Armendáriz) figyelmét, akit a fiú egy ízben megment egy utcai támadás során. A férfi úgy dönt, pártfogolja a fiút és saját nevére veszi, így Ivánt – tehetségének és munkabírásának hála – hamarosan sikeres mérnökként látjuk viszont.

Ismét évek telnek el, Maripaz életet ad fiának, ám mivel látni sem bírja, Gerardo veszi magához, aki időközben elvált Lucreciától és újranősült, de megözvegyült. Sógornőjével, a vak Carolinával (Kika Edgar) közösen nevelik Iván fiát, a kis Alexet (Diego Velázquez), akinek sejtelme sincs valódi származásáról, és akit Carolina saját gyermekeként szeret.

Mivel Lucrecia a válás után nehéz anyagi helyzetbe kerül, úgy dönt, a bőséges hozomány reményében kiházasítja a  szülés óta élvhajhász életet élő Maripazt Juan Jaime Mondragón fiatalabbik fiával, Daviddal (Jaime Mateu), akiről az a pletyka járja, hogy homoszexuális, így ez a házasság kapóra jönne, hogy apja, aki mindig is lenézte fiát, ezzel elejét vegye a szóbeszédnek. A két család közti kapocs még szorosabbra fűzésének reményében Lucrecia elégedetten szemléli, hogy Juan Jaime másik fia, az egyébként apjához hasonlóan kegyetlen és erőszakos Saúl (Ferdinando Valencia) Lucía (Sandra Echeverría) iránt érdeklődik. Lucía gyönyörű és intelligens nővé serdült, aki a helyi iskolában dolgozik gyermekpszichológusként. Összezördülései Maripazzal mindennaposak, akinek folyamatosan a szemére hányja erkölcstelenségét, noha ellentéteik hátterében továbbra is az húzódik, hogy Lucía mindig is szerelmes volt Ivánba, aki nem érdemelte volna meg, hogy nővére így elbánjon vele.

Egy nap aztán Iván és nevelőapja visszatérnek a városba, ugyanis Anthony földet szeretne vásárolni egykori szülőföldjén, és hamar érdekellentétei támadnak Juan Jaiméval. Ivánnak kapóra jön az édesapja és nevelőapja közötti csatározás, hogy immár gazdag emberként szembeszálljon Juan Jaiméval és bosszút álljon rajta, pláne hogy Juan Jaime nem ismeri fel benne Alicia gyermekét. Mindeközben Iván eltökéli, hogy megkeresi fiát, kerül, amibe kerül, ehhez pedig Lucía segítségét kéri.

Lucía és Iván között az együtt töltött idő alatt egyre szorosabb kapcsolat szövődik, Iván pedig ráébred, hogy hiba volt nem észrevenni azt az őszinte szerelmet, melyet Lucía egész életében érzett iránta. Szerelmüknek azonban sokan állnak az útjába, elsősorban maga Maripaz, aki boldogtalan házasságban sínylődik, és látva az immár gazdag Ivánt, eltökéli, hogy visszahódítja a férfit, és mivel tudja, hogy Ivánhoz fián keresztül vezet az út, még gyermeküket is hajlandó lenne visszaszerezni. Bonyolítják a dolgokat Lucrecia ellenérzései is, aki nem akarja hagyni, hogy Iván a másik lányát is tönkretegye.

A legnagyobb dilemma azonban magában Ivánban játszódik le, aki bár szereti Lucíát, nem tud szemet hunyni azok felett a sérelmek felett, melyeket a lány családja okozott neki. Ráadásul tudja, hogy legjobb barátja, Camilo is szerelmes a lányba, aki szíve mélyén mindig is irigykedett Iván sikereire. Mennyit ér a barátság, ha egy szerelem áll az útjába? Kinek van több joga egy gyerekhez, annak, aki megszülte, vagy annak, aki felnevelte? Lemondhatunk életünk szerelméről, ha cserébe visszakaphatjuk elvesztett fiunkat? Ilyen választások elé állítja a sors hőseinket, akik csak abban bízhatnak, hogy a sok szenvedés után a végzet ereje végül igazságot tesz…

SZEREPOSZTÁS

David Zepeda – Iván Villagómez / Ivan McGuire
Sandra Echeverría – Lucía Lomelí Curiel
Gabriel Soto – Camilo Galván
Laisha Wilkins – María Paz “Maripaz” Lomelí Curiel
Juan Ferrara – Juan Jaime Mondragón
Alejandro Tommasi – Gerardo Lomelí
Pedro Armendáriz Jr. – Anthony McGuire “Toni”
Delia Casanova – Carlota viuda de Curiel
Rosa María Bianchi – Lucrecia Curiel
Leticia Perdigón – Arcelia de Galván
Kika Edgar – Carolina Muñoz
Marcelo Córdoba – Antolín Galván
Ferdinando Valencia – Saúl Mondragón
Lucero Lander – Esther Domínguez de Mondragón
Yuliana Peniche – Carmen Galván
Jauma Mateu – David Mondragón Domínguez
Roxana Rojo de la Vega – Judith Mondragón Domínguez
Rosángela Balbó – Olga de los Santos
Alfonso Iturralde – Silvestre Galván
Ignacio Guadalupe – Benito Giménez
Willebaldo López – Cleto
María Prado – Gloria
Joana Brito – María
José Montini – Miguel Hernández “El Gordo”
Ramon Valdez – Ezequiel
Carla Cardona – Berenice Escalante
Luis Bayardo – Porfirio bíró
Roberto Sen – Lic. Castaño
Jesús Moré – Orozco mérnök
Diego Velázquez – Alejandro “Alex” Lomelí Muñoz / Alejandro McGuire Lomelí
Evelyn Zavala – Alicia Mondragón Galván “Lichita”
Marilyz – Lucía Lomelí Curiel (gyerek)
Adriano Zendejas – Iván Villagómez (fiatal)
Renata Notni – Lucía Lomelí Curiel (fiatal)
Ilse Zamarripa – María Paz Lomelí Curiel (fiatal)
Alfonso Gómez – Camilo Galván (fiatal)
Eric Díaz – Antolín Galván (fiatal)
Ignacio López Tarso – Don Severiano
Rafael del Villar – Lic. Rubiales
Pablo Valentín – Abogado
Héctor Sáez – Juez
Vendégszereplők:
Leticia Calderón – Alicia Villagómez
Beatriz Moreno – Estela
Agustín Arana – Robert “Bob” Rodríguez
Renée Varsi – Juliette Abascal de Rodriguez
Andrea Legarreta – Verónica Resendiz
Mónica Miguel – indián gyógyító
Antonio Medellín – indián nagyfőnök

TRAILER

Entry filed under: Egyéb, Novella-ismertetők. Tags: .

“Ni Contigo Ni Sin Ti” – történet, szereposztás “Dos Hogares” – történet, szereposztás

És te mit gondolsz?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kérdezz-felelek

Jelenleg Mexikóban

17:00: Despertar contigo
19:00: Vino el amor
20:00: Tres veces Ana
21:00: Mujeres de negro
22:00: Yago

Hamarosan Mexikóban

október 31. Sin rastro de ti (21:00)
november 21. La candidata (21:00)

Archívum